Kontakt

Adresa:  Ambulance diabetologie a podiatrie, Frýdecká 936/59 , Vratimov , 739 32 

mob: 731 874 467  (sekretariát prezidenta p. Bálková)

IČO: 26541327

bankovní spojení: Raiffeisen Bank, pobočka Praha 4
číslo účtu: 1011043959 / 5500

Pro členy a spolupracující firmy: Pokud potřebujete logo ČPS  na vizitky ČPS, zašleme je vám na vyžádání.

 

ŘÍDÍCÍ RADA

MUDr. Miroslav Koliba, MBA
prezident  ČPS

mob.:777 874 467, email: podiatrie@gmail.com,  

Diabetologická a podiatrcká ambulance,   Frýdecká 936/59  Vratimov 739 32

 

Narozen 7.10.1980, diabetolog, odborník na léčbu diabetické nohy, podiatr, specialista na léčbu syndromu diabetické nohy aplikací ozonu. Člen výboru podiatrické sekce při České diabetologické společnosti.  Lékař a provozovatel privátní diabetologické a podiatrické ambulance Vratimov, odborný konzultant pro léčbu diabetické nohy Diabetologického centra Městské Nemonice Ostrava,  jednatel firmy Podartis s.r.o., která se věnuje prodeji obuvi, pomůcek k léčbě a diagnostice diabetické nohy. Odborný garant organizátor Kongresu Multidisciplinární přístup v péči (nejen) o nohy diabetiků.  Aktivně publikuje, přednáší a školí.  Dne 25.5.2018 zvolen prezidentem ČPS. 

 

  MUDr. Marie SOUČKOVÁ
  víceprezidentka  ČPS

  Maiselova 4,  110 00  Praha 1
  mob.: 602 182 323
  e-mail: ortopediesouckova@seznam.cz,

 

narozená 31.7.1953, podiatr školitel (certifikovaný podiatr ), atestace z ortopedie I a II stupně, dále atestace z veřejného zdravotnictví, certifikované kurzy z rehabilitace, fyziatrie,, myoskeletální mediciny, lymfologie,sonografie, ortopedické protetiky, více než 35 let lékařské praxe včetně podiatrie, první provozovatel privátního zařízení komplexního typu v péči o pohybový aparát včetně podiatrie s poskytováním služeb péče o tělo i pedikúry vice než  11 let, vysokoškolský učitel IPVZ Praha,bohatá přednášková i publikační činnost v ČR i zahraničí, v létech 2002-2004 ministryně zdravotnictví ČR, primařka Léčebné lázně Jáchymov a.s., kde se jí podařilo otevřít komplexní centrum podiatricko - ortopedického pracoviště včetně přístrojové pedikúry v roce 2011- první v lázních ČR.  Od roku 2012 prezidentkou ČPSdo 25.5.2018, nyní 1. viceprezident společnosti.   Provozuje soukromou praxi na Praze 1, obor ortopedie-podiatrie včetně vyšetřování ultrazvukem  poruch pohybového aparátu s využitím znalostí a dovedností z jiných oborů.

 

Mgr. Frána Joshua Michal

2.víceprezident ČPS

konzultant pro obor fyzioterapie 

 

Lidická 337/30, Praha 5 - Anděl, 150 00, I. patro

Telefon: +420 606 022 319
Email: info@joshfrana.cz

 

V současné době studuje na Lékařské fakultě UK v Plzni obor Ortopedie, již dříve absolvoval magisterské studium v oboru Fyzioterapie na Slovenské zdravotnické univerzitě v Bratislavě a bakalářské studium, obor Fyzioterapie na FZS ZČU v Plzni. Díky tomuto zahraničnímu studiu v oboru fyzioterapie se setkává s odborníky např. : prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., Brig.gen. MUDr. Pavol Maslík, PhD a dalšími. Vzhledem k jeho internacionálnímu vzdělání a velké skupině vynikajících lektorů, se kterými má možnost spolupracovat a studovat, Vám může nabídnout účinnou terapii. Soustředím se především na komplexní přístup k Vám a Vašim obtížím. Lety ověřené metody doplňuje i moderními prvky z “dnešní fyzioterapie”

 

Mgr. Pavla Rybová
člen řídící rady ČPS

PRONOHY s.r.o., 28. října 91/2, 46601 Jablonec nad Nisou

Telefon: 603 560 846 (recepce)  734 429 989 (osobní)
EMail
pavla@medfeet.cz, pavla@pronohy.eu

 

Odborné vzdělání: obor fyzioterapie (titul Bc., Mgr.) na FTVS Univerzity Karlovy v Praze. Ve své lektorské a publikační činnosti se specializuje na klinickou podiatrii z pohledu fyzioterapeuta. Vzhledem ke své sportovní minulosti jsou fyzioterapeutické přístupy voleny spíše aktivní, respektující zákonitosti funkčních posturálních poruch. Provozuje NZZ PRONOHY s.r.o., které poskytuje komplexní podiatrické služby. V rámci své praxe vytvořila metodologii pro podiatrickou práci fyzioterapeuta.Díky své dlouhodobé praxi se rozhodla od roku 2016 začít aktivně vystupovat v rámci odborné podiatrické veřejnosti. Na jaře 2016 založila s kolegy společnost Medfeet s.r.o., která si vzala pod patronaci vzdělávání a distribuci značky VASYLI MEDICAL. Medfeet si vytyčila i další cíle a to práci v oblasti výzkumu a objektivizace účinnosti stélek a v neposlední řadě začala přispívat k podiatrickému vzdělávání v ČR. Pavla umožňuje odborné náhledy v rámci její praxe. Pro skupiny zájemců vytváří podiatrické workshopy na míru. V minulosti učila na FTVS a opakovaně školila kurz Sportovní fyzioterapie. Má dvě děti. Jakuba a Jirku.

 

 

Bc.Eva Ptáčková

člen řídící rady ČPS

eveline@email.cz

 

 

Narozena 1.5.1970. Absolventka JČU v Č. Budějovicích obor Sociální pedagogika, studium na MU v Brně obor Sociální pedagogika. Praxe v oboru pedikúra od roku 2012. Přednášková a publikační činnost v oblasti péče o nohy, edukace začínajících kolegů i laické veřejnosti. Další vzdělávání v oboru a profesní rozvoj. Cílem je nastavení systému vzdělávání a propojení mezioborových činností. Rozvoj preventivních programů ve školských zařízeních.

 

DOZORČÍ RADA

 

Ing Jana Vašková 

členka dozorčí rady

Tel: 731 618 730
Email: vaskova@prozdravenohy.cz

členka dozorčí radyčl

Absolventka Fakulty technologické VUT ve Zlíně, dále specializované kurzy v oblasti podiatrie a kineziologie, instruktor zdravotní tělesné výchovy. Odborná praxe v obuvnickém průmyslu - vývoj diabetické a ortopedické obuvi, přednášková a publikační činnost, školitel prodejního personálu, vedoucí a oponent řady bakalářských a diplomových prací. Spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Českou obuvnickou a kožedělnou asociací na projektech zaměřených na vývoj obuvi, školitelskou činnost a poradenství v oblasti zdravotně nezávadného obouvání. Členka pracovní skupiny sektorové rady pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl - Národní ústav pro vzdělávání. Manager projektů zaměřených na prevenci funkčních poruch pohybového aparátu realizovaných s lékařským a rehabilitačním pracovištěm Columna centrum s.r.o. především v mateřských a základních školách a prostřednictvím podiatrické poradny Pro zdravé nohy.

                           

MUDr. Jaroslav LUX

člen dozorčí rady

Daliborova 421/15, 709 00 Ostrava- Mariánské Hory

tel: 731555112,  e-mail: jaroslav.lux@seznam.cz

nar. 11.4.1965, atestace z chirurgie, praxe v plastické chirurgii, podiatr. Certifikovaný školitel v nápravě zarůstajících nehtů
Metodou Arkady pro Českou a Slovenskou republiku, t.č. ředitel FN Ostrava. V roce 1980 vystudoval LF UP v Olomouci, pracoval na chirurgii ve Zlíně, následne chirurgická klinika KÚNZ Ostrava, od roku 1990 ředitel KÚNZ, od roku 2000 předseda představenstva a ředitel Vítkovické nemocnice blahoslavené Marie Antoníny. 2002-2007 vedoucí odboru zdravotnictví KÚ Zlínského kraje. Od r. 2008 - do ledna 2015 náměstek pro LPP v NsP Havířov, 2015 ředitel Městské nemocnice v Ostravě, nyní pracuje v centrum MEDICIA

 

Radovana Hroníková
člen dozorčí rady
 

tel: 603 432 437

e-mail:radvanaH@seznam.cz

narozena 1970, členka dozorčí rady - praxe v oboru od roku 2010, velký zájem o vzdělávání , cíl: podpora týmové spolupráce, komunikace mezi lékaři a pedikéry. Motto: "Díky účasti na vzdělávacích kurzech mohu svým klientům nabízet širší spekturm služeb."

 

Jana Výmolová 

předsedkyně podologicko-pedikérské sekce ČPS  

členka redakční rady Podiatrických listů

tel.: 723 239 418 
 
email: vymolovajana@email.cz
 
Narozená 22.7.1970 , pedikérka , praktická sestra , certifikovaný instruktor metody Arkady a Prontomanu v České republice , autorizovaný zástupce ČPS pro obor Pedikér a nehtový desingér .
 
Praxe v oboru Pedikúra- manikúra od roku 2002 . Aktivně školím , přednáším  odborné i laické veřejnosti . Pracuji ve své provozovně ul. Tyršova 195 , 742 58 Příbor a na Diabetologické a podiatrické ambulanci ul. Frýdecká 936/59 , Vratimov 739 32.

 

Poslední články

Edukační desatero pro diabetiky

Edukační desatero pro diabetiky Ve své praxi se často setkávám s diabetiky, kteří byli v dia- betické poradně opakovaně edukováni, jak pečovat o nohy a vybírat si takovou obuv, aby nedocházelo k poraněním, která právě pro ně mohou končit fatálně. Sama také všech- ny klienty s diabetem edukuji.

Číslování obuvi

Obuvnické míry obsahují délku chodidla, obvod prstových kloubů, nártu, paty, kotníku, lýtka a podkolení. U normální zdravě vyvinuté nohy je závislost těchto veličin tak zákonitá, že velikostní sortiment průmyslově vyráběné obuvi je vyhovující pro většinu lidí, takže je postačující si obuv vybírat podle délky. U stejné délky chodidla ale může být úplně jiná šíře - chodidlo může být užší nebo širší a šíře obuvi je označována písmeny abecedy.