Program 18. sjezdu ČPS z. s.

8.00–9.00 Registrace účastníků
 
9.00–10.15 Odborný program Barefoot očima odborníků
 
MUDr. Marie Součková 
MUDr. Petr Krawczyk
Mgr. Michal Joshua Frána
Mgr. Pavla Rybová
PhDr. Vlasta Mayerová
Ing. Jana Vašková
Mgr. Petr Exnar
MUDr. Miroslav Koliba, MBA
 
10.15–10.30 Coff ee break
 
10.30–11.30 Firemní prezentace generálního a hlavních sponzorů
 
11.30–12.00 Oběd
 
12.05–12.10 Zpráva prezidenta společnosti za uplynulý rok
 
12.10–12.20 Zpráva předsedy dozorčí rady o hospodaření za rok 2018
 
12.20–12.30 Návrh prezidenta na rozpočet pro rok 2019
 
12.30–12.40 Zpráva 1. viceprezidentky o úhradě přístrojové pedikúry z fondu
prevence VZP
 
12.40–12.50 Zpráva předsedkyně podologicko-pedikérské sekce za uplynulé
období
 
12.50–13.00 Zpráva 2. viceprezidenta z oboru fyzioterapie
 
13.00–13.10 Slovo šéfredaktora Podiatrických listů
 
13.10–14.30 Zpráva prezidenta
 
Hlasování o změně sídla společnosti
Představení přínosu nových webových stránek a hlasování o nutné změně
Představení ověřené registrace člena společnosti
Představení návrhu na změnu celoživotního vzdělávání v oboru podiatrie
Diskuze probíhá ihned po přednesení zpráv jednotlivými přednášejícími
 
14.30–15.30 Diskuze
 
15.30–15.40 Schválení Usnesení 18. sjezdu ČPS z. s.
15.40–16.00 Závěr sjezdu

Po celou dobu konání sjezdu bude probíhat doprovodná výstava fi rem s možností koupě

zboží za výhodné ceny. Poplatek za raut po dobu konání sjezdu bude 250Kč.
Registraci na sjezd provádějte prosím na email: podiatrie@gmail.com do předmětu
emailu napište prosím SJEZD. Členové ČPS s uhrazeným členským poplatkem na rok 2019
mají na sjezd vstup zdarma, ostatní zaplatí částku 500Kč při prezenci (nezahrnuje poplatek
za raut